سلام دوستان...

امروز بیگ هیت هایلایتی از کامبک سپتامبر ماه بیرون داد...

فردا می ذارمش...لطفا امشب رو توی یوتیوب ببینیدش تا بازدید بخوره:

لینک یوتیوب

*باید با ف*ی*لتر شکن برید :)