تو با ارزشی،تو عالی هستی
سزوار این هستی که کار کنی
تو رویایی،تو رویایی،همینطور زیبایی،زیبایی
نور تو نور حقیقته
کسانی که تو رو سرزنش میکنن
به اونا بگو که تو خانوم من هستی
برو بهشون بگو،بهشون بگو
بزار هر چی میخوان بگن
هر چیزی که میخوان بگن
تو همینجوری که هستی برای من بهترینی
هیچوقت نترس
هر چیزی مردم میخوان میگن بزار بگن،تو عالی هستی
تو قوی هستی
میگی آره یا نه،آره یا نه
به دخترای قرن 20
زندگی خودتون رو بکنید
زندگی خودت رو کن،بیا عزیزم
به دخترای قرن 21
اهمیت نده
اهمیت نده بانوی جدید
بهشون بگو تو قوی هستی
بهشون بگو تو کافی و مناسب هستی
بی خیال شو،بی خیال شو،بی خیال شو
بی خیالش اُه
همه خانم های من دستا بالا
دخترای قرن 21 دستا بالا
همه خانم های من دستا بالا
حالا جیغ بکشید
تو توسط مرد خودت شناسایی میشی
اوه آره چه جهنمیه!
روح از تن دخترا بیرون میره،بگو
چه جهنمیه!
اوه عزیزم اونو پایین نیار
خب منو نمیفهمین
تو مال منی
تو به اندازه ی کافی زیبا هستی
نگران نباش،نگران نباش
عزیزم تو زیبایی
تو،تو،تو
به دخترای قرن 20
زندگی خودتون رو بکنید
زندگی خودت رو کن،بیا عزیزم
به دخترای قرن 21
اهمیت نده
اهمیت نده بانوی جدید
بهشون بگو قوی هستی
بهشون بگو تو کافی و مناسب هستی
بی خیال شو،بی خیال شو،بی خیال شو
بی خیالش اُه
همه خانم های من دستا بالا
دخترای قرن 21 دستا بالا
همه خانم های من دستا بالا
حالا جیغ بکشید
همه میخوان عاشقت باشن
همه عاشقت شدن
نگران چیزی نباش
همه میخوان عاشقت باشن
همه عاشقت شدن عزیزم
شایسته دوست داشته شدن هستی
همه خانم های من دستا بالا
دخترای قرن 21 دستا بالا
همه خانم های من دستا بالا
حالا جیغ بکشید

پ.ن:این آهنگ برای دخترها و حمایت از اونا خونده شده :))
ترجمه از کانال army_area@