سعی داشتم که اینو بهت بگم

باید بهت میگفتمش

اینا همش برای توعه

بیا فقط از روی مسیرای گل ریزی شده راه بریم

نمیتونم اینو بهت بگم که

بیا فقط چیزای خوبو ببینیم

نمیتونم اینو بگم که

از این به بعد فقط چیزای خوب اتفاق میوفتن

بگم صدمه نمیبینی

نمیتونم اینو بگم

نمیتونم این مدلی دروغ بگم

چون همتون ایدل هستین حتی اگه صداشو نشنوم هم افتضاحه

از متن آهنگاتون خوشم نمیاد حتی اگه نبینمش هم مثل یه ویدیوعه

چون شما قدرت ندارید

حتما یه سری معامله کثیف هم انجام میدادین

با توجه به رفتارات خیلی زود دیگه وجود نخواهی داشت

خیلی ازت ممنونم

بخاطره اون همه خودت رو سرزنش کردی

من تونستم یه چیزی رو به خودم ثابت کنم

دستا تشویق میکنن اره اره ادامه بده،ما با خودمون خوشحالیم

خوب اره منم خوبم

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،دستمو بگیر و لبخند بزن

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،در حالیکه دست همدیگرو گرفتیم لبخند بزن

به امید روزهای شاد بیشتر

اگه حرفمو باور میکنی پس یک،دو،سه

اگه باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

چونکه ما با همیم

اگه باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

یک،دو،سه

من یه سایه پشت استیج

من تو عمق تاریکی

من نمیخواستم همه چیز رو نشون بدم

از جمله دردم رو

ولی چون هنوز من غیرعادیم

فقط میخواستم یکاری کنم لبخند بزنی

میخواستم کارای خوب انجام بدم

پس مرسی

باور داشتن آدمی مثل من

سر و کله زدن با این گریه ها و زخم ها

پس مرسی

از اینکه روشنایی من شدی

از اینکه شدی گل بهترین لحظه ی زندگی

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،دستمو بگیر و لبخند بزن

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،در حالیکه دست همدیگرو گرفتیم لبخند بزن

به امید روزهای شاد بیشتر

اگه حرفمو باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

چونکه ما باهمیم

اگه باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

اگه باور میکنی پس بگو

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،در حالیکه دست همدیگرو گرفتیم لبخند بزن

به امید داشتن روزهای شاد بیشتر

اگه حرفمو باور میکنی پس یک،دو،سه

اگه باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

چونکه ما باهمیم

اگه باور میکنی پس یک،دو،سه

یک،دو،سه برای یک روز بهتر

عیب نداره بیا وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،دستمو بگیر لبخند بزن

عیب نداره وقتی میگم یک،دو،سه فراموشش کن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن،در حالیکه دست همدیگرو گرفتیم لبخند بزن

همه خاطرات غم انگیز رو پاک کن


ترجمه از کانال army_area@