خط شروع موسیقی من

خط شروع حرکات من

خط شروع زندگی من

خط شروع موفقیت من

خط شروع


از حالا وقته شروعه

تفاوت این شروع رو احساس میکنی

زمانی که تو شروع من رو میبینی

تو در دنیای من هستی

وجود من همیشه بیداره


چرا تنفر نشون میدید؟

من به تنفرتون نیازی ندارم

اونا میگن براساس یک درجه ی بی اساس

من روی اونا تُف انداختم

دنیای امید، خط شروع


رقص خیابانی

10 ساله

رپی که با ریتم بدنم شکل میگیره

حالا برچسب اسمم

کلاس بالا

اما اساس زندگی من هنوز به هیجان اومدن خونمه

امیدوارم

رویای موسیقی من باقی بمونه ، 

پس من سخت کار میکنم

هر روز

قدرانی برای شروع من و کار من

من همه ی اونا رو با قاشقم میخورم

یک اونس ارزش یک پوند رو بهبود میده

من هیچ نگرانی ای ندارم

خط شروع، منبع نتیجه ایه که گرفتم

دنیای امید ، حالا دنیا نیاز به تلنگر داره

من دبیو کردم چون از همه سخت تر کار می کردم

من کم خوابیدم و بیشتر برای خودم تلاش کردم

پایه ی یه زندگی مثل فیلم تکیه گاهه محکمه

بچه هایی که نمیتونن حواسشون رو جمع کنن به عقب بر میگردن


از حالا وقته شروعه

 تفاوت  این شروع رو احساس میکنی

زمانی که تو شروع زندگی من رو میبینی

تو در دنیای من هستی

وجدان من همیشه بیداره


خط شروع موسیقی من

خط شروع حرکات من

خط شروع موفقیت من

خط شروع


از حالا وقته شروعه

تفاوت این شروع رو احساس میکنی

شروع من رو ببین


ترجمه از کانال army_area@