شخصیت من پنجاه پنجاس، کی میدونه؟

یه وجهه ی عمومی از سخت تلاش کردن ، کی میدونه؟

خودداری از تمایلات شدید ، کی میدونه؟

همیشه  برای خیال پردازی نفس میکشم ، کی میدونه؟

میخوام در آرامش گریه کنم ، میدونم

میخوام دیوونه وار خوش بگذرونم ، میدونم

میخوای از عشق به لرزه بیوفتی؟ میدونم

آره من میدونم، میدونم،میدونم، من علتشم

هممون مثل یه ماهی گیر دام آرزوها افتادیم و تشنه ی رسیدن به هدف زندگی ایم

فرار دیوونه وار ازین دام همه گیره 

حتی منم نمیتونم ازش بیرون بیام

نه ، دوری از واقعیت

نارضایتی ، ناسازگاری

هیچکدوم از نمیشه

من عاشق قانونامم


برای یکبار هم که شده یه تصویر متفاوت از زندگی میخوام که خودم کشیده باشمش ، یه بوم رویایی

فراتر از مرز ها

بیایین احساسش کنیم

مثل حفره ای که آلیس در اون افتاد

مثل جاده ای که به خیلی جاها میرسه

دنیایی که میسازم یه معجزه خواهد بود

و همه ی اینا برای منه

دقیقا اینجوری تصورش میکنم

اما تا ابد ادامه نخواهد یافت

لعنت


با ارزوی یک آسمان 

با ارزوی رد یک زخم 

اگر خورشید (امید) وجود داشته باشه

دلم میخواد رویامو بسازم


با آرزوی یک آسمان

با آرزوی رد یک زخم

اگر نور مهتاب(ارزو) وجود داشته باشه

من نمیخوام از رویام بیدار شم


ارزو ، ارزو (اوه)

ارزو ، ارزو (اوه)

ارزو ، ارزو (اوه) ی من

(اخر)

رویا ، رویا (عه)


من مست میکنم

تا زمانی که دیوونه بشم

پس هرکاری ازم برمیاد 

در مورد کار فکر نکن

بیایید فقط جوونی رو احساس کنیم

جوون وحشی و آزاد

وحشی و آزاد

اجازه بدید امتحانش کنم


هیچ نازک نارنجی ای عادت نداره 

هر روز سخت کار کنه 

من هر روز کاری رو که میخوام و احساساتم بهم میگن انجام میدم 

یه متخصص عشق ، تپش قلب ، 

هر روز قلبت رو میدزده .

هر روز بدون برنامه ی قبلی روی خواسته هام کار میکنم


شخصیت من رو هر روز نادیده بگیر

میخوام هر روز بدون شرم گریه کنم

لیست رویاها، اولویت اول

بدون توجه به پول

یه خواب عمیق


فراتر از مرزها و خط ها

بیایین این رو احساس کنیم

مثل حفره ای که آلیس در اون افتاد

مثل جاده ای که به خیلی جاها میرسه

این دنیا یه معجزه خواهد بود

و همه ی اینا برای منه

دقیقا اینجوری تصورش میکنم

اما تا ابد ادامه نخواهد یافت

لعنت


با آرزوی یک آسمان

با آرزوی یک زخم

اگر خورشید (امید) وجود داشته باشه 

من این رویا رو میخوام


با آرزوی یک آسمان

با آرزوی یک زخم

اگر نور مهتاب (ارزو) وجود داره

من ‌نمیخوام از رویام بیدارشم


ارزو ، ارزو (اوه)

ارزو ، ارزو (اوه)

ارزو ، ارزو (اوه) ی من

(اخر)

رویا ، رویا (عه)


اگر از من بپرسی

چرا من رویا پردازی میکنم

جوابم با غرور لبخند زدنه 

من رویام رو برای یه دقیقه کنار میزارم

تا ازش به این دنیا برگردم (مفهوم)

و بهت جواب میدم دارم یکم استراحت میکنم 


این چیه ، این چیه

شنا کردن تو دریای رویاها ، 

همه ی رویاهامو شنا میکنم 

(به حقیقت میرسونم )

مثل این، مثل این

تمام مراحلش رو قدم به قدم 

به حقیقت میرسونم فانتزی هام رو


اگر من چیزی میخوام

اگر من چیزی میخوام(حالا)

اگر من چیزی میخوام

اگر من چیزی میخوام(حالا)


اینا ارزوهام هستن(اونا رویان،اونا رویان)

اینا ارزو هام هستن ، 

اینا ارزو هام هستن( نه ،نه،نه،نه،نه)

اینا رویاهام هستن (نه،نه،آره)

رویا ، رویا 

بیدار شو


ترجمه از کانال army_area@