اسم من شبیه زندگیمه

یک حس امیدوار کننده

مثبت تر از یه نگاه منفی

من مثل اسمم زندگی میکنم 

اما هیچی بدست نمیارم 


من یه ادم رمانتیک نیستم

یه زندیگ بدون مانع ندارم

من از فحش و کلمات عامیانه لذت میبرم

اما ازشون توی موسیقیم استفاده نمیکنم

اگر بخوام از خودم بگم، هر روز برام مثل روز اتفاق یه تغییر بزرگه

زندگی برام جالبه بخاطر محیط زندگی ای که به من داده شده

زندگی ای که به من انگیزه ی زنده بودن میده

تو 20 سالگی به خودم و کارم باور داشتم


احترام

پدرم،مادرم

بعد از به ارث بردن خونشون

یه باتوم به من داده شده

من با این شعار ادامه میدم

این مشکلات شوق زندگی منه

تشویق هایی برای ساختن دنیام


به دنیای امید سلام کنید

این دنیای منه

فقط داستان من

20 هزار فرسنگ زیر دریا بدو

(مفهوم:سختی کشیدن)

اوکی

توی دنیام فریاد میزنم

هر کسی که هستی

بزار یکبار تمام دنیا بهم بریزه

احساس من مثل یه رمانه


اره، تجربه کردن

اره، جستجو کردن

اره، خُرد شدن با مشکلات

این استایله، این منم


همه این افرادِ شبیه هم

زمانی برای یک ذهن و یک بدن

بیایین این رو باهم امتحان کنیم

این یه زیر دریاییه ، همه ارانوکس ان (شخصیت منفور در یک داستان)

من کاپیتان نمو هستم

دنبالم بیا

حالا، اراده ی قوی مستمر

درست مثل یه مثبت اندیش

لذت بخشه، همه باهم


بیاین قوهای روی سطح اب باشیم

روز ، روز (هرروز)

خودت رو به دنیا نشون بده

به یه مذهب ایمان داشته باش، آمین

من میخوام اینو بدم ، فقط تو میتونی قلب من رو داشته باشی

احساسش میکنم مثل روز اخرت


به دنیای امید سلام کنید

این دنیای منه

فقط داستان من

 20 هزار فرسنگ زیر دریا بدو

اوکی

توی دنیام فریاد میزنم

هر کسی که هستی

بزار یکبار سراسر دنیا بهم بریزه

احساس من مثل یه رمانه


من فقط با ایمان به خودم ادامه میدم، بسیار خوب

این دنیا عمیقه و ما تمام شب رو ادامه میدیم


به دنیای امید سلام کنید

این دنیای منه

فقط داستان من

 20 هزار فرسنگ زیر دریا بدو

اوکی

توی دنیام فریاد میزنم

هر کسی که هستی

بزار یکبار سراسر دنیا بهم بریزه

احساس من مثل یه رمانه


ترجمه از کانال army_area@