ترجمه آهنگ with seoul: 


مکانی که وقتی ناراحت و خسته ای به اونجا میری

من برات اون مکان میشم

وقتی تو زندگی احساس فشار کردی

چون نمیتونی همه چیزو رها کنی

من کنارت میمونم

من دوست دارم سئول سئول رو ، من امیدم رو کنارت قرار میدم سئول سئول

من توی چشمات نگاه میکنم و با سرعتت هم قدم میشم 

تا بتونم خنده روی لبات بیارم

من دوست دارم سئول سئول رو ، و برای کسب علاقه ت کسی میشم که میتونه از خودش بخونه

اوه سئول ،  آره من همه چیزو در همین مکان آماده کردم

منتظرش باش تا خوشحالت کنم

اوه سئول ، آره در این مکان 

من می شنوم ، میبینم و بغلت میکنم

هرروز روزِ سخت و طولانی ایه و من میخوام خیلی کارا برات انجام بدم

فراموش نمیکنم

یکی یکی اونارو بهت برمیگردونم

حداقل اون اعتمادی که بهم داری رو

من دوست دارم سئول سئول رو ، و برای کسب علاقه ت کسی میشم که میتونه از خودش بخونه

اوه سئول ،  آره من همه چیزو در همین مکان آماده کردم

منتظرش باش تا خوشحالت کنم

اوه سئول ، آره در این مکان 

من می شنوم ، میبینم و بغلت میکنم

وقتی آه هایی که میکشی بعد از سکوتت ، تمام خیابون های این نیمه شب رو پر میکنه ،

وقتی قلبت بخاطر خستگی حتی با وزش نسیم ملایم هم تکه تکه میشه ،

(نگران نباش)

من تا همیشه کنارت میمونم

من تا همیشه کنارت میمونم

من تورو توی این شهر احساس میکنم ، من Seoul ـت دارم (سئول با کلمه Soul به معنای روح و احساس هم آواست)

سئول بین من و تو

اوه سئول ،  آره من همه چیزو در همین مکان آماده کردم

منتظرش باش تا خوشحالت کنم

اوه سئول ، آره در این مکان 

من می شنوم ، میبینم و بغلت میکنم

من سئول رو دوست دارم ، سئول رو دوست دارم ، سئول رو دوست دارم


ترجمه از کانال army_area@ ♥