دانلود RUN BTS :


قسمت 01 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 02 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 03 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 04 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 05 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 06 پارت 1 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 06 پارت 2 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 07 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 08 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 09 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 10 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 11 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 12 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 13 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 14 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 15 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 16 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 17 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 18 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 19 :   کیفیت 720p                                         زیرنویس فارسی


قسمت 20 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 21 :   کیفیت 720p                                        زیرنویس فارسی


قسمت 22 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 23 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 24 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 25 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 26 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 27 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 28 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 29 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 30 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 31 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 32 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 33 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 34 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 35 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 36 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 37 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 38 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 39 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 40 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 41 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p    زیرنویس فارسی


قسمت 42 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 43 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 44 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 45 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


قسمت 46 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p     زیرنویس فارسی


   قسمت 47 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p      زیرنویس فارسی   


قسمت 48 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p      زیرنویس فارسی


      قسمت 49 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p      زیرنویس فارسی      


      قسمت 50 :   کیفیت 720p      کیفیت 480p      زیرنویس فارسی        


قسمت 51 : به زودی...


پ.ن:دوستان،همونطور که گفتم این برنامه هفته ای یه قسمتش پخش میشه...چهار شنبه ها،پنج شنبه ها و یا جمعه ها،قسمت جدید همینجا قرار می گیره :))

پ.ن 2 :متاسفانه قسمت های 11 تا 21 فعلا کیفیت 480p نداره!


منبع زیرنویس فارسی: کانال btsir7@ و bangtanboyzzz@

منبع تعدادی از لینک ها : کانال bangtanboyzzz@

ممنون از شما ^-^