چیزی که میدونم، برداشت 1

جست و جو به دنبال رویاها، برداشت 2

قدرت درک داشتن، برداشت 3

 تو زندگی ای که مثل فیلمه ، 

گاهی اتفاقات خوبی نمیوفته 

هر کسی خطا میکنه

و هر کسی رنج میکشه

اونا اینو نمیفهمن

من اون دردو میشناسم

برای ما بدون درد، 

گنجی درکار نیست

درد و محاصره ی مشکلات محو میشن

من میخوام قوی باشم

تو استاندارد اون سطح از شادی تو اون شرایط هستی

میخوام وجودم رو با اون حقیقت پر کنم 

مثل یه تیکه کیک ساده که شکم رو سیر میکنه


تکه ای از آرامش

مثل اون تیکه

تکه ای از آرامش


اگر من 

قدرت یه نفر 

امید یه نفر میتونستم باشم

ارزو میکردم میتونستم تکه ای از آرامش باشم


کسی که بیکاره

کسیه که نمیتونه چیزی بیشتر به دست بیاره ، ذهنی که فقط بلده مشکلات رو بزرگ کنه

در واقعیت ما ارامش رو ارزو میکنیم اما 

درگیر جنگی غیر قابل گریز میشیم

که هر روز باعث عقب نشینیمون میشه

کی از این مرحله رد میشیم ؟

حتی اگه سهممونم انجام بدیم چیزی بدست نمیاریم 

خون و عرق تنها چیزیه که هر روز بهمون میرسه

جواب زحمتامون  مثل یه خشکسالیه که جوونه ها رو خشک میکنه

حتی اگه اهنگتو فریاد بزنی این دنیا حاضر به شنیدنش نمیشه


شماها کار اشتباهی انجام ندادید 

تلاش کردید ، برای خواسته هاتون دویدید

تا به نتیجه برسونیدشون


اگه بتونم تکه ای ازون تلاش باشم 

بدون اعتراض تقسیم میکنم داراییمو


اگر من 

قدرت یه نفر 

امید یه نفر میتونستم باشم

ارزو میکردم میتونستم تکه ای از آرامش باشم


اگر من 

قدرت یه نفر 

امید یه نفر میتونستم باشم

ارزو میکردم میتونستم تکه ای از آرامش باشم


میخوام کمک کنم

منم قبلا مثل اونا بودم ،

کسی که باصبرش رویاهاشو به حقیقت میرسونه و از کابوساش رها میشه 

ارامش همینه 

میخوام کمک کنم 

منم قبلا مثل اونا بودم ،

کسی که باصبرش رویاهاشو به حقیقت میرسونه و از کابوساش رها میشه 


اگر من 

قدرت یه نفر 

امید یه نفر میتونستم باشم

ارزو میکردم میتونستم تکه ای از آرامش باشم


اگر من 

قدرت یه نفر 

امید یه نفر میتونستم باشم

ارزو میکردم میتونستم تکه ای از آرامش باشم.


ترجمه از کانال army_area@